7-9 Οκτωβρίου 2022
Κτήριο ΑΚΙΣΑ, εντός ΠΓΝ Αττικόν

Εγγραφή

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία σας καλοσωρίζει στο 1ο Συνέδριο Ψυχοθεραπείας που οργανώνει σε συνεργασία με τον Κλάδο Ψυχοθεραπείας. Το συνέδριο διεξάγεται από 7 έως 9 Οκτωβρίου 2022 στο κτήριο ΑΚΙΣΑ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Ζούμε σε μια εποχή που η ψυχοθεραπεία συνδυάζει τις από μακρού χρόνου εγκατεστημένες μεθόδους και τεχνικές της με την καθιέρωση των σύγχρονων ταξινομικών συστημάτων, του βιοψυχοκοινωνικού πρότυπου, την πρόοδο της ψυχοπαθολογίας και των νευροεπιστημών καθώς και τη βασισμένη στην τεκμηρίωση ψυχιατρική, εξελίξεις οι οποίες συνέβαλαν στην ισχυροποίηση του σκέλους της επιστημονικής βάσης της ψυχοθεραπείας καθώς και των δεδομένων πουυποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα της.

Το συνέδριο μας καλείται, συνεπώς, να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα διαλόγου για όλα τα θέματα που απασχολούν την ψυχοθεραπεία στον τόπο μας όπως η θέση της στην ψυχιατρική θεραπευτική, θέματα πιστοποίησης, ο διάλογος ανάμεσα στις ποικίλες κατευθύνσεις της και ανάμεσα στα ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα, η εκπαίδευση σε αυτή, η έρευνα στην ψυχοθεραπεία κ.ά. Για τους λόγους αυτούς έχουμε συμπεριλάβει διαλέξεις από εγνωσμένης αξίας ψυχοθεραπευτές, στρογγυλές τράπεζες, εργαστήρια, καθώς και προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις.

Αναζητούμε λοιπόν τη συμμετοχή σας ώστε το συνέδριο αυτό να πετύχει τους στόχους του και να καθιερωθεί ως σημαντικό βήμα διαλόγου και συνάντησης των ψυχιάτρων αλλά και των άλλων ειδικών της ψυχικής υγείας που ασκούν την ψυχοθεραπεία.

Με την ευχή ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και μακριά από τα σοβαρά προβλήματα που εδώ και μια διετία έθεσε η πανδημία COVID-19 στις δραστηριότητες μας, αισιοδοξούμε για την επιτυχία του συνεδρίου.

Ο Πρόεδρος της ΕΨΕ
Β. Μποζίκας, Kαθηγητής

Η τριμελής επιτροπή του Κλάδου Ψυχοθεραπείας
Ρ.Γουρνέλλης, Καθηγητής
Φ.Γονιδάκης, Αν. Καθηγητής
Ι.Μαλογιάννης, Δρ., Ψυχίατρος

Επιτροπές

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΨΕ

Πρόεδρος: Β.-Π. Μποζίκας

Αντιπρόεδρος: Κ. Φουντουλάκης

Γενικός Γραμματέας: Δ. Τσακλακίδου

Ταμίας: Λ. Μαρκάκη


Σύμβουλοι

Χ. Τουλούμης

Ν. Γκούβας

Η. Τζαβέλλας


Η Τριμελής του Κλάδου Ψυχοθεραπείας

Πρόεδρος: Ρωσσέτος Γουρνέλλης

Ά Γραμματέας: Φραγκίσκος Γονιδάκης

Β' Γραμματέας: Ιωάννης Μαλογιάννης

Εγγραφή

Κατηγορία Κόστος Εγγραφής
Ειδικευμένοι Ψυχίατροι 120€
Ειδικευόµενοι Ψυχίατροι 80€
Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας 80€
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 80€
Προπτυχιακοί Φοιτητές* 25€
Workshops** 25€

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν τον ισχύοντα ΦΠΑ 24%

*Αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.
Δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Ο εκάστοτε φοιτητής καλύπτει μόνος του το κόστος συμμετοχής του.

** Απαιτείται εγγραφή στο συνέδριο.


Εγγραφή


Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
Παρακολούθηση συνεδρίου
Συνεδριακό υλικό
Πιστοποιητικό συμμετοχής
Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο

Πρόγραμμα

Για να κατεβάσετε το τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου σε μορφή pdf πατήστε παρακάτω

Τελικό Πρόγραμμα

Οδηγίες υποβολής περιλήψεων εργασιών
για ελεύθερες ανακοινώσεις ή e-poster

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών
για ελεύθερες ανακοινώσεις ή e-poster
5 Σεπτεμβρίου, 2022


Οι περιλήψεις των εργασιών θα δηµοσιευθούν µε απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο αρχείο, χωρίς άλλη διόρθωση. Παρακαλούµε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:

- Η περίληψη (αυστηρά µέχρι 300 λέξεις) θα πρέπει να είναι µε µαύρα γράµµατα, σε µονό διάστιχο, µε γραµµατοσειρά Arial, µέγεθος 11. Το προς υποβολή αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή doc/docx (word).

- Αρχίστε τη δακτυλογράφηση στο αρχείο (word) γράφοντας:
1. Με κεφαλαία έντονα γράμματα (bold) τον τίτλο της περίληψης.
2. Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείµενο σε µονό διάστιχο µε την ακόλουθη σειρά κειµένου: Σκοπός, υλικό και µέθοδοι, αποτελέσµατα και συµπεράσµατα. Να µην συµπεριληφθεί βιβλιογραφία.
Δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο σώμα της περίληψης (αρχείο word) οι συγγραφείς και τα ιδρύματα. Η εισαγωγή τους γίνεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας υποβολής.
Ακολουθήστε τα βήματα της πλατφόρμας υποβολής και ανεβάστε το αρχείο στο κατάλληλο πεδίο.
Η ορθότητα εμφάνισης των στοιχείων των συγγραφέων βαρύνει αποκλειστικά τον συγγραφέα που υποβάλει την εργασία, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος και για όλη την σχετική επικοινωνία (απαραίτητη η ορθότητα του email που θα συμπληρωθεί).
Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Οι περιλήψεις που θα υποβάλονται με email ή fax δεν θα γίνονται δεκτές.
Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Για να υποβληθεί η εργασία για κρίση στην Επιστηµονική Επιτροπή απαιτείται η εγγραφή (δικαίωµα συµµετοχής) τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων.
Είναι αυτονόητο ότι η καταβολή του δικαιώµατος εγγραφής στο Συνέδριο δεν συνεπάγεται την αυτόµατη αποδοχή της εργασίας. Σε περίπτωση µη αποδοχής της εργασίας σας, τα έξοδα συµµετοχής θα επιστραφούν, υπό την προϋπόθεση ότι ο συγγραφέας δεν επιθυµεί τη συµµετοχή του στο Συνέδριο και το καταστήσει γνωστό γραπτώς στη Γραµµατεία εντός 20 ηµερών από τη λήψη της επιστολής µη αποδοχής της εργασίας του.

Η Επιστηµονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα της τελικής απόφασης του τρόπου παρουσίασης της εργασίας σας.

Η αποδοχή ή µη της εργασίας σας, από την Επιστηµονική Επιτροπή, θα γνωστοποιηθεί στον υπεύθυνο της εργασίας µέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2022.

Εάν δεν λάβετε απάντηση µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τη Γραµµατεία στο τηλ.: 210 3250260.Θεματολογία

Ψυχοθεραπεία και Ψυχοπαθολογία

Ψυχοθεραπεία και Νευροεπιστήμες

Ψυχοθεραπεία και Τεκμηριωμένη Αποτελεσματικότητα

Ψυχοθεραπεία και Πιστοποίηση

Ψυχοθεραπεία και Περιγεννητική Περίοδος

Ψυχοθεραπεία και Τέχνη - Εκπαίδευση

Ψυχοθεραπεία και Έρευνα

Ψυχοθεραπεία και Διάλογος - Σύνθεση ανάμεσα στις ποικίλες κατευθύνσεις

Ψυχοθεραπεία και Διάλογος - Σύνθεση ανάμεσα στα ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα

Επιστημονική Γραμματεία


Παπαδιαμαντοπούλου 11, 11528 Αθήνα
Τ 210 7214.184, F 210 7242.032
psych@psych.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


THESSALONIKI. 50Α Stadiou Str., 55534 Pylea, Thessaloniki
Τ 2310 247743, 2310 247734
info@globalevents.gr

ATHENS. 2 Valestra str. & 168 A. Syngrou Avenue, 17671 Kallithea, Athens
Τ 210 3250260
athens@globalevents.gr
w w w . g l o b a l e v e n t s . g r